Product was successfully added to your shopping cart.

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՕՖԵՐՏԱ

"Հեփփի Հոլիդեյս" Ինտերնետ-խանութÁ, որը գտնվում է դոմեյնի անվամբ www.happyholidays.am, ք. Երևան, Նար-Դոս 75/57, ք. Երևան, Կորյունի 19 ա,  Հեփփի Հոլիդեյս ՍՊԸ, և իրավաբանական հասցեով   ք. Երևան, Նար-Դոս 75/57, ի դեմս տնօրեն`  Մարիամ Գագիկի  Հակոբջանյանի, գործող Կանոնադրության հիման վրա, որը հավաստում է իր լիազորությունները եւ նրա վավերապայմանները, այսուհետ անվանվող որպես՝ "Վաճառող", հրապարակում է Հրապարակային առաջարկը Ապրանքի վաճառքի մասին հեռակառավարման եղանակով:

 

1.ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

 1.1.Հրապարակային օֆերտան (այսուհետև` "Օֆերտա") - Վաճառողի հրապարակային առաջարկ ¿, հասցեագրված անորոշ շրջանակի անձանց, կնքելու Վաճառողի հետ ապրանքի առուվաճառքի պայմանագիր հեռակառավարման միջոցով (այսուհետ` "Պայմանագիր") սույն Օֆերտայում պարունակող պայմաններով, ներառյալ բոլոր Հավելվածները.

1. 1.2. Ապրանքի Պատվերը Ինտերնետ-խանութ կայքում– դիրքորոշումներ, նշված Գնորդի կողմից Ապրանքի տեսականուց, որն առաջարկվել է վաճառքի համար, Ապրանքի ձեռքբերման համար հայտ ձևակերպելիս Ինտերնետ-խանութի կայքում կամ Օպերատորի միջոցով:

 

1.    2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

2.1. Գնորդի կողմից Ապրանքի պատվերը տեղադրված Ինտերնետ-խանութի կայքում նշանակում է, որ Գնորդը համաձայն  է սույն Առաջարկի բոլոր պայմանների հետ: 

2.2. Ինտերնետ-խանութի Ïայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություն մտցնել Օֆերտայի մեջ առանց Գնորդի ծանուցման:

2.3. Օֆերտայի գործողության ժամկետը  սահմանափակված չէ, եթե այլ բան նախատեսված չէ նշված  Ինտերնետ-խանութի կայքում:

2.4. Վաճառողը տրամադրում է Գնորդին ամբողջական և ճշգրիտ տեղեկատվություն Ապրանքի մասին, ներառյալ Ապրանքի հիմնական սպառողական հատկությունների մասին տեղեկատվությáõն, պատրաստման  վայրի, ինչպես նաև երաշխիքային ժամկետի և  Ապրանքի պիտանիության ժամկետի տեղեկատվությունը Ինտերնետ խանութի կայքում, բաժնի վերնագիրը բաժնում:

1. 3. ԱՊՐԱՆՔԻ ԳԻՆԸ

3.1. Ապրանքի յուրաքանչյուր դիրքորոշման գինը նշված է Ինտերնետ խանութի կայքում :

3.2. Վաճառողն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել Ապրանքի ցանկացած դիրքորոշման գինը:

3.3. Պատվիրված Ապրանքի գնի փոփոխման դեպքում  Վաճառողը պարտավորվում է մի քանի օրվա ընթացքում տեղեկացնել Գնորդին Ապրանքի գնի փոփոխման մասին: 

3.4. Գնորդն իրավունք ունի հաստատել կամ չեղյալ համարել Ապրանքի ձեռքբերման Պատվերը, եթե գինը փոխվել է Վաճառողի կողմից Պատվերը ձևակերպելուց հետո:

3.5. Վաճառողի կողմից գնի փոփոխությունը  Գնորդի կողմից վճարված Ապրանքի համար չի թույլատրվում:

3.6. Վաճառողը նշում է Ինտերնետ-խանութ կայքում Ապրանքի առաքման արժեքը կամ տեղեկացնում է Գնորդին պատվերը ձևակերպելիս Օպերատորի կողմից:

3.7. Գնորդի պարտավորությունները ապրանքի վճարման համար համարվում են կատարված Վաճառողի կողմից դրամական միջոցների ստանալու պահից:

3.8. Վաճառողի և Գնորդի միջև ապրանքի հաշվարկները կատարվում են Ինտերնետ-խանութ կայքում նշված եղանակներով Ինտերնետ-խանութի բաժնի վերնագիրը բաժնում:

 

4. ՊԱՏՎԵՐԻ ՁևԱԿԵՐՊՈՒՄ

4.1. Ապրանքի Պատվերը իրականացվում է Գնորդի կողմից Օպերատորի միջոցով հեռախոսով +374 43 20 55 66  կամ Ինտերնետ-խանութի կայքի ծառայության միջոցով www. բաժնի հասցեն:

4.2. Ինտերնետ-խանութի կայքում գրանցվելիս Գնորդը պարտավորվում է տրամադրել հետևյալ գրանցման տեղեկատվությունը`

4.2.1. Գնորդի կամ նրա կողմից նշված անձի (ստացողի) ազգանուն, անուն, հայրանունը,

4.2.2. հասցե, որով պետք է առաքել  Ապրանքը (եթե առաքումը մինչև Գնորդի հասցեն է);

4.2.3. էլեկտրոնային փոստի հասցեն;

4.2.4. հեռախոսահամարը;  

4.3. Գնորդի կողմից ընտրված Ապրանքի անվանումը, քանակը, տեսականին, ï»ë³ÏÁ,  գինը նշվում է Գնորդի զամբյուղում Ինտերնետ խանութի կայքում : 

4.4. Եթե Վաճառողին անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղեկատվություն, նա իրավունք ունի պահանջել այն Գնորդից:  Անհրաժեշտ տեղեկատվության չտրամադրման դեպքում Գնորդի կողմից,  Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Գնորդի կողմից ընտրված Ապրանքի համար:

4.5. Օպերատորի միջոցով պատվերը ձևակերպելիս (սույն Օֆերտայի  կետ 4.1.) Գնորդը պարտավորվում է տրամադրել տեղեկատվություն, նշված  սույն Օֆերտայի  4.2. կետում:

4.6. Գնորդի կողմից սույն Առաջարկի պայմանների ընդունումը իրականացվում է Գնորդի կողմից Ինտերնետ-խանութի կայքում  գրանցման ձև համապատասխան տվյալների մտցման միջոցով կամ Պատվերը ձևակերպելիս Օպերատորի միջոցով:  Պատվերը ձևակերպելուց հետո Օպերատորի միջոցով Գնորդի մասին տվյալները գրանցվում են Վաճառողի տվյալների բազայում:  Հաստատելով ընտրած Ապրանքի Պատվերը,  Գնորդն տրամադրում է Օպերատորին անհրաժեշտ տեղեկատվություն, սույն Օֆերտայում 4.2 կերտում նշված կարգի համապատասխան: 

4.7. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում տեղեկատվության բովանդակության և իսկության համար, ներկայացված Գնորդին Պատվերը ձևակերպելիս:   

4.8. Գնորդը պատասխանատվություն է կրում  տրամադրված  տեղեկատվության հավաստիության համար Պատվերը ձևակերպելիս:   

4.9. Առուվաճառքի պայմանագիրը հեռակառավարման միջոցով  Վաճառողի և Գնորդի միջև համարվում է կնքված Վաճառողի կողմից Գնորդին դրամարկղային կամ ապրանքային չեկի կամ ցանկացած այլ փաստաթղթի տրման պահից, որը հաստատում է Ապրանքի վճարումը կամ հաշիվ-ապրանքագրի ստացումը օգտագործողի անձնական գրասենյակում (մեզ Մոտ օնլայն վճարում կատարելուց հետո կարելի է ներբեռնել հաշիվ-ապրանքագիր, բայց ոչ մի հդմ օգտագործողը չի ստանում).

 1. 5. ԳՆՈՐԴԻՆ ԱՊՐԱՆՔԻ ԱՌԱՔՈՒՄ և ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ

5.1. Վաճառողը մատուցում է Գնորդին Ապրանքի առաքման  ծառայություններ Ինտերնետ-խանութի կայքում  նշված միջոցներից մեկով:   

5.2. Եթե ապրանքի առուվաճառքի Պայմանագիրը հեռակառավարման միջոցով (այսուհետ “Պայմանագիր”) կնքվել է  Գնորդին Ապրանքի առաքման մասին պայմանով, Վաճառողը պարտավոր է Պայմանագրով սահմանված ժամկետում առաքել Ապրանքը Գնորդի կողմից  նշված վայր, իսկ եթե Գնորդի կողմից Ապրանքի առաքման վայրը նշված չէ, ապա իր բնակության կամ գրանցման վայրով:

5.3. Ապրանքի առաքման վայրը, Գնորդը նշում է Պատվերը ձևակերպելիս  Ապրանքի ձեռքբերման համար:

5.4. Գնորդին ապրանքի առաքման ժամկետը բաղկացած է առաքման պատվերի և ժամկետի մշակման ժամկետից:

5.5. Առաքված Ապրանքը հանձնվում է Գնորդին, իսկ Գնորդի բացակայության դեպքում ՝ ցանկացած անձին, որը ներկայացրել է  անդորրագիր կամ այլ փաստաթուղթ, որը հաստատում է Պայմանագրի կնքումը կամ առաքման ձևավորումը:

5.6. Ապրանքի փոխանցման պահին պարտադիր կարգով գրավոր ձևով Գնորդին հաղորդվում են  տեղեկություններ , նախատեսված Պայմանագրի № համար

Հավելվածում:

5.7. Ապրանքի մասին տեղեկատվությունը ծանուցվում է Գնորդին գրավոր ձևով Ապրանքին կցված տեխնիկական փաստաթղթերով,  պիտակների վրա , ապրանքների առանձին տեսակների համար ընդունված պիտակավորման կամ այլ եղանակով ընդունված ճանապարհով:

5.8.  Ապրանքի  համապատասխանության պարտադիր հավաստման մասին տեղեկությունները ներկայացվում են տեխնիկական կարգավորման մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ կարգով և միջոցներով, և  ներառում են իր մեջ նման համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթի համարի մասին տեղեկություններ, իրեն տրված  գործողության ժամկետի և կազմակերպման մասին: 

 

6. ՎԱՃԱՌՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Վաճառող`

Հեփփի Հոլիդեյս ՍՊԸ

+374 43 20 55 66

Նար-Դոսի 75/57

Բանկային վավերապայմաններ

Կ/հ

ԲԻԿ

Ուշադիր ծանոթացեք հրապարակային օֆերտայի տեքստի հետ, և  եթե Դուք համաձայն չեք օֆերտայի որևէ կետի հետ,  Դուք իրավունք ունեք հրաժարվելու Վաճառողի կողմից ներկայացվող Ապրանքի գնումից, և չկատարել սույն Օֆերտայում 2.1 կետում  նշված  գործողություններ:  

Համաձայն եմ պայմանագրի հետ